2015-01-14-02-41-47C15

Yoyo co rút in Logo 004

  • Mã: YOYO004

Mô tả :

Sản phẩm Yoyo co rút chủ yếu được sử dụng kèm trong bộ đeo thẻ và được sản xuất và gia công tại xưởng của chúng tôi. Nếu bạn muốn gia công theo yêu cầu của mình vui lòng hãy chuẩn bị trước những yêu cầu và tham khảo các mẫu Yoyo co rút hoặc Bộ đeo thẻ cao cấp mà chúng tôi cung cấp tại Website này.

**Lưu ý : Chúng tôi chỉ nhận các đơn hàng Yoyo co rút tối thiểu 100 chiếc. Nếu có nhu cầu thấp hơn vui lòng liên hệ trực tiếp bộ phận Kinh Doanh.

Thời gian gia công sản xuất tùy thuộc vào loại mẫu mã hoặc yêu cầu gia công của bạn.

Sản phẩm Yoyo co rút chủ yếu được sử dụng kèm trong bộ đeo thẻ và được sản xuất và gia công tại xưởng của chúng tôi. Nếu bạn muốn gia công theo yêu cầu của mình vui lòng hãy chuẩn bị trước những yêu cầu và tham khảo các mẫu Yoyo co rút hoặc Bộ đeo thẻ cao cấp mà chúng tôi cung cấp tại Website này.

**Lưu ý : Chúng tôi chỉ nhận các đơn hàng Yoyo co rút tối thiểu 100 chiếc. Nếu có nhu cầu thấp hơn vui lòng liên hệ trực tiếp bộ phận Kinh Doanh.

Thời gian gia công sản xuất tùy thuộc vào loại mẫu mã hoặc yêu cầu gia công của bạn.