VIP6
VIP7
VIP8

Thẻ VIP - Thẻ Khách hàng 005

  • Mã: VIP005

Mô tả :

Sản phẩm Thẻ VIP - Thẻ Nhựa Thông Minh - Thẻ Mã Hóa - Thẻ Từ được sản xuất và gia công tại xưởng của chúng tôi. Nếu bạn muốn gia công theo yêu cầu của mình vui lòng hãy chuẩn bị trước những yêu cầu và tham khảo các mẫu Thẻ nhựa mà chúng tôi cung cấp tại Website này.

**Lưu ý : Chúng tôi chỉ nhận các đơn hàng thẻ nhựa tối thiểu 50 chiếc.

Thời gian gia công sản xuất tùy thuộc vào loại mẫu mã hoặc yêu cầu gia công của bạn.

Sản phẩm Thẻ VIP - Thẻ Nhựa Thông Minh - Thẻ Mã Hóa - Thẻ Từ được sản xuất và gia công tại xưởng của chúng tôi. Nếu bạn muốn gia công theo yêu cầu của mình vui lòng hãy chuẩn bị trước những yêu cầu và tham khảo các mẫu Thẻ nhựa mà chúng tôi cung cấp tại Website này.

**Lưu ý : Chúng tôi chỉ nhận các đơn hàng thẻ nhựa tối thiểu 50 chiếc.

Thời gian gia công sản xuất tùy thuộc vào loại mẫu mã hoặc yêu cầu gia công của bạn.