bao-nhua-deo-002

Bao đựng thẻ nhựa dẻo 002

  • Mã: BAONHUA002

Mô tả :

Sản phẩm bao đựng thẻ nhân viên được sản xuất và gia công tại xưởng của chúng tôi. Nếu bạn muốn gia công theo yêu cầu của mình vui lòng hãy chuẩn bị trước những yêu cầu và tham khảo các mẫu bao đựng thẻ nhân viên mà chúng tôi cung cấp tại Website này.

**Lưu ý : Chúng tôi chỉ nhận các đơn hàng bao đựng thẻ nhân viên tối thiểu 100 chiếc. Nếu có nhu cầu khác vui lòng liên hệ bộ phận Kinh Doanh

Thời gian gia công sản xuất tùy thuộc vào loại mẫu mã hoặc yêu cầu gia công của bạn.

Sản phẩm bao đựng thẻ nhân viên được sản xuất và gia công tại xưởng của chúng tôi. Nếu bạn muốn gia công theo yêu cầu của mình vui lòng hãy chuẩn bị trước những yêu cầu và tham khảo các mẫu bao đựng thẻ nhân viên mà chúng tôi cung cấp tại Website này.

**Lưu ý : Chúng tôi chỉ nhận các đơn hàng bao đựng thẻ nhân viên tối thiểu 100 chiếc. Nếu có nhu cầu khác vui lòng liên hệ bộ phận Kinh Doanh

Thời gian gia công sản xuất tùy thuộc vào loại mẫu mã hoặc yêu cầu gia công của bạn.