Thẻ VIP - (VIP card)

Thẻ vip - Membership Card  tạo cho người được cấp thẻ cảm giác được tôn trọng, ưu ái. Khuyến khích các khách hàng tiềm năng tiếp tục đến với doanh nghiệp.