Thẻ Nhân viên

Thẻ có ý nghĩa giới thiệu công ty, doanh nghiệp, làm thương hiệu của bạn nổi bật trong đám đông...