In phong bì

In phong bì - phong bì thư là một cách đưa hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp , đơn vị đến với khách hàng, đối tác qua con đường bưu chính . Thông qua phong bì thư để quảng bá hình ảnh thương hiệu