Thẻ tên nhân viên

Thẻ nhân viên giúp cho khách hàng đến với công ty, cửa hàng dễ dàng phân biệt được đâu là khách đến giao dịch. Tạo sự chuyên nghiệp với đối tác và sự quan tâm đến nhân viên .